Địa Ngục Du Ký - Chuyện Có Thật

Địa Ngục Du Ký - Chuyện Có Thật

Nghe audio địa ngục du ký Địa Ngục Du Ký - Chuyện Có Thật PHẬT SỐNG TẾ CÔNG ĐỊA NGỤC DU KÝ ĐỀ TỰA Ôi! Thiên Đường có lối, người tới vắng vẻ; địa ngục không cửa người đến đông nghẹt . Người đời không kham vắng lặng, khó khứng yên tịnh, theo nóng dựa mạnh, chìm đắm trong chốn tửu sắc, nước xoáy, biển khổ mênh mông, biết bao kẻ trượt chân té sấp, khiến địa ngục đầy người, tiếng khóc than rung chuyển trời xanh! Ta chủ cai quản mười điện địa ngục, mắt thấy tai nghe lời than vang dội khắp, lòng nào chịu thấu! Ba giới chúng sinh, nguyên khí chung dòng, từ vô thuỷ tới nay đều do lòng dục tham cầu không dứt mà sinh tử nối nhau. Than vòng luân hồi khổ hải, nhà lửa thiêu đốt! Nguyện dẹp địa ngục nhưng tiếc không một ngày nào độ hết chúng sinh. Ngọc Đế lòng từ vô lượng, thương xót hài nhi, nên ban sắc lệnh cho Thánh Hiền Đường ở Đài Trung viết sách Địa Ngục Du Ký, Tế Phật hướng dẫn Dương Thiện Sinh dạo âm phủ. Chốn nào đi tới các ty ở coĩ âm đều phải nghênh tiếp khoản đải, Minh Vương và các Ngục Quan phải đàm đạo trình bày, trải khắp nẻo tối mênh mang mới đủ kinh nghiêm viết thành thiên du ký, quí như vàng ngọc, giáo huấn mẫu mực. Phàm bọn tâm ngu lý tối coi thường coi khinh, quả báo như bóng theo hình. Ấn chứng trong sách dồi dào dễ dàng khảo sát chứng nghiệm, kẻ nghiên cứu sách này giải toả hoài nghi, sợ hãi bừng tỉnh canh thâu, sám hối, hành động quang minh, sau khi chết được miễn đày xuống địa ngục để cho âm binh nhục mạ trừng phạt. Nếu kẻ nào coi lời nói của ta như gió xuân thổi qua tai ngựa thì đó vô phương kêu cứu, chớ oán Tiên Phật vô tình. Đúng lúc sách Địa Ngục Du Ký lên khuôn thì ta có mặt ở Thánh Hiền Đường nên thuật ít lời, mong sách này lúc chào đời độ được hết thảy chúng sinh, địa ngục sớm trống không, cõi ta bà biến thành vườn lạc thú, mong lắm thay. Bồ Tát Địa Tạng Vương giáng cơ bút tại Thánh Hiền Đường Đài Trung

Địa Ngục Tầng Thứ 19 Full - Đọc Truyện Ma Audio Hay Nhất

Địa Ngục Tầng Thứ 19 Full - Đọc Truyện Ma Audio Hay Nhất

Truyện Ma Địa Ngục Tầng Thứ 19 bao gồm 19 tâng địa ngục bạn có thể nghe đọc truyện từng tầng địa ngục theo danh sách sau: Địa ngục tầng thứ nhất: 00:00 Địa ngục tầng thứ hai: 1:05:03 Địa ngục tầng thứ ba: 1:40:31 Địa ngục tầng thứ tư: 2:04:55 Địa ngục tầng thứ năm: 2:30:49 Địa ngục tầng thứ sáu: 2:53:43 Địa ngục tầng thứ bảy: 3:15:31 Địa ngục tầng thứ tám: 3:31:15 Địa ngục tầng thứ chín: 3:45:24 Địa ngục tầng thứ mười: 4:10:50 Địa ngục tầng thứ mười một: 4:29:26 Địa ngục tầng thứ mười hai: 4:59:11 Địa ngục tầng thứ mười ba: 5:31:28 Địa ngục tầng thứ mười bốn: 5:59:55 Địa ngục tầng thứ mười năm: 6:21:10 Địa ngục tầng thứ mười sáu: 6:43:41 Địa ngục tầng thứ mười bảy: 7:25:23 Địa ngục tầng thứ mười tám: 7:38:07 Địa ngục tầng thứ mười chín: 8:04:10

13 tầng địa ngục tại suối tiên park

13 tầng địa ngục tại suối tiên park

hum vào 13 tầng địa ngục... vui vãi ai có cơ hội nên đi =]]z

Top Videos -  loading... Change country
Load 3 more videos
 
 
Sorry, You can't play this video
00:00/00:00
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CLOSE
CLOSE
CLOSE